Bacese Vortaraguf

Žárlivost -- Teorie, výzkum a klinické strategiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Gregory White, Paul MullenAutoři se snaží postihnout komplexně fenomén žárlivosti. Proto se mu věnují z hlediska biologického i kulturního, sociobiologického, psychologického a psychiatrického. Sledují projevy žárlivosti a rivality ve vztahu k primární rodině, osobnostnímu vývoji jedince, genderu. Zmiňují patologické projevy žárlivosti, vedoucí až k násilným činům. Popisují rozdílné přístupy k žárlivosti v různých kulturách na základě etnografických výzkumů. Stěžejním tématem v knize je romantická žárlivost jako komplex myšlenek, emocí a činů, které jsou následkem ztráty či ohrožení sebeúcty a nebo existence či kvality romantického vztahu. Shrnující pohled na žárlivost z hlediska biologického, osobního, interpersonálního a kulturního.


Uená kniha plná nápad provokující a skvle napsaná. árlivost teorie výzkum a klinické strategie Gregory L. Titul árlivost Teorie výzkum a klinické strategie od White Gregory L. árlivost která zdaleka nebyla vymazána je spolu s láskou osamoceností starostlivostí a sympatií stálá a trvalá.


Test Žárlivosti

Arborist licence Idaho. Zpochybnit iracionální pesvdení a domnnky U patologického árlivce s logickými argumenty neuspjete u normálního situaního árlivce máte nadji e na logiku a rozumné argumenty uslyí a nechá se pesvdit. vázaná 424 str. Uená kniha plná nápad provokující a skvle napsaná pojednávající o jednom z doasn oerovaných pocit západní spolenosti árlivosti. Zpochybnit iracionální pesvdení a domnnky U patologického árlivce s logickými argumenty neuspjete u normálního situaního árlivce máte nadji e na logiku a rozumné argumenty. Dmin význam. E conestoga bezpečné přihlášení. árlivost Teorie výzkum a klinické strategie White Gregory L. Vyšší sekundární výsledek Tripura. Uená kniha plná nápad provokující a skvle napsaná pojednávající o jednom z doasn oerovaných pocit západní spolenosti árlivosti. opaného pohlaví a árlivostí na rodie stejného pohlaví. Pojem árlivost a druhy árlivosti 18 2.2. Edice Psyché sv. árlivost se projevuje v rzných intenzitách od obasné a doasné slabé chvilky a k dramatickým formám na které pamatují i psychiatrické diagnózy a trestní zákoník. NJ schválené soukromé školy.

MSMU ošetřovatelství ošetřovatelství.


PDF knihy ke stažení Žárlivost -- Teorie, výzkum a klinické strategie PDF. PDF knihy bazár Gregory White, Paul Mullen.

Patologická Žárlivost Chorobná Žárlivost