Bacese Vortaraguf

Zbierka testovPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Renáta LukačkováKniha prichádza na pomoc učiteľom a žiakom 5. ročníka, ktorý je zároveň jedným z prvých ročníkov uplatňovania školskej reformy. Vychádza z požiadaviek aktuálnych obsahových a výkonových štandardov pre tento ročník - obsahuje nové typy úloh založené na rozvíjaní požadovaných kompetencií. Každý zo 40 testov (so 6 - 8 úlohami) je jedinečný tým, že úlohy sú späté s literárnou ukážkou. Žiak si v nich rozvíja: čítanie s porozumením, orientáciu v texte, vyhľadávanie a získavanie informácií z textu, analýzu a hodnotenie obsahu textu. Okrem čitateľskej gramotnosti si žiak v súlade s novými obsahovými a výkonovými štandardmi zo slovenského jazyka a literárnej výchovy nacvičuje a zdokonaľuje pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti aj analytické a syntetické zručnosti z tematických oblastí: zvuková rovina jazyka a pravopis, napr. spodobovanie a výslovnosť spoluhláskových skupín, pravopis vybraných slov a interpunkčných znamienok, významová/lexikálna rovina jazyka, napr. hľadanie synonyma alebo antonyma k danému slovu; použitie slova v správnom význame, vysvetlenie významu slova, tvorenie slov, tvarová/morfologická rovina jazyka, napr. spisovná podoba slov, hľadanie slovného druhu s určitými vlastnosťami v texte, sloh, napr. napr. rozoznávanie slohových útvarov, ako interview, oznam, krátka správa - SMS atď; rozoznanie formálnych častí textu, ako úvod, jadro a záver, literárne druhy a žánre, napr. určenie druhu a žánru na základe citovaného úryvku z diela, precvičovanie znakov typických pre daný útvar - aplikovanie na konkrétnu ukážku, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, napr. vyhľadanie prirovnania, frazeologizmu a pod. v texte, určenie témy diela na základe úryvku, hodnotenie vlastností literárnych postáv, štylizácia textu, napr. preštylizovanie pozvánky na správu, štylizovanie odpovedí na otvorené otázky.


roník Z Renáta Lukaková porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Zbierka testov Slovenský jazyk a literatúra pre 5. CDpre uiteov Kolektív autorov Vydavate Raabe SK Väzba . Zbierka testov od 542 z ponuky 8 eshopov Porovnajte ceny a parametre Zbierka testov na Pricemanii a uetrite a do 60 Odporúame Top20 produktov z kategórie Slovenský jazyk a literatúra Moderná uebná pomôcka na precvienie vedomostí zo. roník Z slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor Lukaková Renáta Cena 230 K Budem vedie pravopis pre 8. Top 10 vysokoškolských fotbalových zařízení.


Umelecké Jazykové Prostriedky

Kniha prichádza na pomoc uiteom a iakom 5. Predám uebnicu matematiky zbierka príkladov testov a uiva za celých 9 rokov na Z a uebnicu Slovenského jazyka a literatúry zbierka testov aktuálna gramatika. Milé kolegyne a milí kolegovia milí iaci Máte v rukách novú kniku v ktorej nájdete prehad gramatiky slohu literatúry spisovnej sloveniny a desiatky nových testov zostavených poda tematických okruhov. Ang Mutya ng sekce E konec. Slovenský text. Bleskové dodání osobní odbr Zdarma a dárky za nákup. Příběhy před spaním číst před lůžkem. Dobrá dohoda s údaji o literatuře. ubica Hybenová Publikácia obsahuje prehad gramatiky slohu literatúry spisovnej sloveniny a desiatky nových testov zostavených poda tematických okruhov. Jak vytvořit 2D obraz vypadat 3D ve Photoshopu. Hledáte didaktis Zbierka testov? Hledejceny.cz nabízí didaktis Zbierka testov od 216 K. Výzkumné doklady o zdravotnické informatice. Bená cena knihy 990 iba na PreSkoly.sk zava 30. Kniha Zbierka testov Renáta Lukaková. Didaktis Zbierka Testov Zo Slovenskeho Jazyka A Literatury Pre 7 Rocnik Zs Sekundu 8 Rocnych Gymnazii Renata Lukackova 6 55. roníka ktorý je zárove jedným z prvých roníkov uplatovania kolskej reformy. roník základných kôl 2.

Univerzitní partnerství NASA.


eknihy ke stažení Zbierka testov PDF. Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Renáta Lukačková.