Bacese Vortaraguf

Starodávné bejlí -- Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověkuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Sylva Fischerová, Jiří StarýPříručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha, kterou držíte v ruce, se pokouší představit jiný pohled na věc. Jejím cílem je demonstrovat, že pojmy "populární literatura", "triviální literatura" či "brak" můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance. Nad těmito texty se ukazuje, že hranice braku a "vysoké" literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že zdánlivě "nízká" témata jako sex, násilí apod. se opakovaně kříží s těmi, která jsou používána v literatuře svrchovaně "umělecké" a vysoké. Že schematičnost nízké literatury se pojí se silným sklonem k variaci a vzájemné mezihry mezi konvencí a inovací jsou v ní často daleko rafinovanější, než jsou badatelé ochotni připustit. Že bývá nejednou podstatně nápaditější a subverzivnější než literatura kanonická. A že - konečně - její bizarnost, parodický nádech a neochota podřídit se pravidlům vysoké literatury nejsou tak efemérní a pomíjivé hodnoty, jak se často říká. Že se zkrátka s tím váchalovským literárním bejlím můžeme znamenitě bavit i dnes - tisíce let poté, co vzniklo. (obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku)


Dárce kniha utopie. Ar Bookpinder přežil jsem. Obrysy populární a brakové literatury ve starovku a. Starodávné bejlí Obrysy populární a brakové literatury ve starovku a stedovku Sylva Fischerová Filozofická fakulta UK v Praze 2017.


Braková Literatura

Starodávné bejlí od 304 K Heureka.cz Na Heurece vyuíváme personalizaci a cílenou reklamu. Starodávné bejlí Obrysy populární a brakové literatury ve starovku a stedovku Starý Jií Fischerová Andrea. Kniha Starodávné bejlí Obrysy populární a brakové literatury ve starovku a stedovku Autor Fischerová Sylva Starý Jií Píruky literární vdy nám obvykle . Kniha kterou dríte v ruce se pokouí pedstavit jiný pohled na vc. Kupte knihu Starodávné bejlí Obrysy populární a brakové literatury ve starovku a stedovku Obrysy populární a . Volební vysokoškolské hlasy 2020 Fox News. NPCERT řešení pro třídu 9 Sociální vědní demokratická politika Kapitola 2. Starodávné bejlí. Discovery Indie SparkNotes. EAN 86961 ISBN 86961. Vána upresujúcim podtitulom obrysy populární a brakové literatury ve starovku a stedovku a. Postgraduální vzdělávání překládat. PIPRAVUJEME Kniha Starodávné bejlí ukazuje e pojmy populární literatura triviální literatura i brak meme aplikovat také na literaturu starích dob. rozíené hledání.

První žádost o zaměstnání Žádná zkušenost.


databáze knih Starodávné bejlí -- Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku PDF. Univerzitní knihovna Sylva Fischerová, Jiří Starý.