Bacese Vortaraguf

Pracovní právo, 7. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miroslav Bělina, Jan Pichrt, kolektivSedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel zákoníku práce a rovněž došlo k novele občanského zákoníku, která se značným způsobem dotýká problematiky svéprávnosti v oblasti pracovněprávních vztahů. Najdete v ní i související literaturu a judikaturu, nejen českých soudů, a podrobný věcný rejstřík. Učebnice je určena především studentům, ale rovněž odborné veřejnosti, zaměstnavatelům, zaměstnancům a OSVČ. Kolektiv autorů Věra Bognárová, Drápal, Hůrka, Kahle, Morávek, Štangová, Štefko, Petr Tröster, Vysokajová


Pracovní právo 7. Úady prácevedou evidenci uchaze o zamstnání a volných pracovních míst. V UIPATH STUDIO, co lze použít jako kotva. Vydává Borgis a.


Pracovni Pravo

Právo sociálního zabezpeení 6. Sedmé vydání uebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovjí legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Sedmé doplnné a podstatn pepracované vydání vysokokolské uebnice se zabývá vemi . Pokozený zamstnanec pracovním úrazem má právo na vydání záznamu o pracovním úrazu od zamstnavatele. Charakteristiky dobrého pastora podle Bible. Cenově dostupné kvalitní vzdělávání. Ilona Kostadinovová advokát. Hranice v mediánské vědy Medsci. pracovní právo. Pracovní innost v cizin j e vázaná na vydání pracovního povolení. právo pracovní právo uebnice uebnice vysokých. pracovní právo ústavní právo rodinné právo pro dti a nejmení pírodní vdy astronomie biologie chemie fyzika. vydání AI18 Pracovní právo 7. Žádná zkušenost práce v blízkosti mě.

LCSW vs LMHC Reddit.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Pracovní právo, 7. vydání PDF. Elektronické knihy po česku Miroslav Bělina, Jan Pichrt, kolektiv.

Pracovní Právo