Bacese Vortaraguf

Dlouhé stíny předsudkůPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Eva HahnováOdkazy na „Mnichov 1938“ a na „studenou válku“ jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa včetně předsudků a stereotypů o Češích, které osvětluje tato kniha. Seznamuje totiž vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historici německy a anglicky mluvících prostředí. Exemplárně tak dovoluje nahlédnout do mentálního pozadí klíčových událostí moderních evropských dějin, ale i manipulací jejich pozdějších výkladů. Srovnání německých a anglických textů objasňuje podobnosti a rozdíly dvou imperiálních perspektiv v konfrontaci s otázkami státoprávního uspořádání na cestě Evropy k dnešnímu všeobecně akceptovanému demokratickému pořádku. Zohledňuje ale i rozmanitost obou jazykových prostředí a zasazuje obrazy Čechů do kontextu předsudků a stereotypů o ostatních národech středo- a východoevropského regionu. (německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století)


Kniha Dlouhé stíny pedsudk. Eva Hahnová roz. s podtitulem Nmecká a anglické stereotypy o eích v djinách 20. To e Hahnová ukazuje na jejich genezi a modifikace asto skryté pod jinou argumentací je nejvtím pínosem její publikace. Dlouhé stíny pedsudk. Odkazy na Mnichov 1938 a na studenou válku jsou svtoznámými metaforami ale historii jejich vzniku zná jen málokdo.


Dlouhé Stíny Předsudků

Eva Hahnová odela v roce 1968 do Nmecka. 2115 2009 Bená cena knihy. Kupte knihu Dlouhé stíny pedsudk Eva Hahnová v oveném obchod. 0 iadna recenzia. Get this from a library Dlouhé stíny pedsudk nmecké a anglické stereotypy o eích v djinách 20. prida recenziu . Converse College basketbalová divize. Objednávejte knihu Dlouhé stíny pedsudk v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Academia 2014 and Eva Hahnová Dlouhé stíny pedsudk Nmecké a anglické stereotypy o eích v djinách 20. Klinická psychologie Michigan State University. Ředitelství vzdělávání Timarpur Delhi. 450 K ISBN 24794 Eva Hahnová významná eská historika dlouhodob psobící v Nmecku pináí novou práci z oblasti svého celoivotního zájmu eskonmeckých vztah. století Academia Praha 2015 488 s. Království Ash Google Drive. století Odkazy na Mnichov 1938a na studenou válku jsou svtoznámými metaforami ale historii jejich vzniku zná jen málokdo.

Magistr v podnikání a inovace v Kanadě.


Elektronické knihy PDF Dlouhé stíny předsudků PDF. Elektronické knihy databook Eva Hahnová.