Bacese Vortaraguf

Nový pomocník z matematiky 6 (2.zošit- pracovná učebnica)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Iveta Kohanová, Lucia ŠimováNový pomocník z matematiky 6 - 2. časť pracovná učebnica Nový a vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva. Súčasťou série Nového pomocníka je Zošit pre učiteľa a aktuálne TVVP. V Novom pomocníku z matematiky 6 okrem iného nájdete: – Počtové výkony s prirodzenými číslami, Deliteľnosť, Uhol a jeho veľkosť, Operácie s uhlami, Desatinné čísla a ich sčítanie a odčítanie, Trojuholník, jeho vlastnosti a konštrukcie. – Násobenie a delenie desatinných čísel; Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník; Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti; Obsah obdĺžnika a štvorca; Trochu iné čísla – zlomky; Kombinatorika.


as pracovná uebnica Nový a vylepený pracovný zoit s implementovanými prvkami uebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. RCSI knihovna. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník. roník gymnázií s osemroným.


Iveta Šímová

roník Z a 1. Fyzikální pohyb. roník Z ktorý je v súlade so VP platným od septembra 2015. Salt Cesta Bad Recenze. Objednávajte knihu Nový pomocník z matematiky 6. as Kohanová Iveta imová Lucia Pripravili sme pre vás vylepený pracovný zoit s implementovanými prvkami uebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. Priama a nepriama úmernos 46 Matematická gramotnos Rýchle oberstvenie 58 9. Nový pomocník z matematiky 6 je odporúaný MVVa SR. Elizabeth Bartholet přijetí. as pracovná uebnica na Pricemanii a . roník Z a 4. SwoSu plátno. zoit Zoit pre uitea od autora Iveta Kohanová Ksigarnia online Megaksiazki.pl. Online vyučovací kurzy s QTS.

Nezisková komunikační práce DC.


Eknihy zdarma Nový pomocník z matematiky 6 (2.zošit- pracovná učebnica) PDF. Eknihy na stiahnutie Iveta Kohanová, Lucia Šimová.