Bacese Vortaraguf

Investigatívna psychológiaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ondrej KubíkDruhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom „Investigatívna psychológia“ funkčne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej (vyšetrovacej) psychológie a trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ako aj kriminalistiky a policajných vied. Investigatívna psychológia ako aplikovaný psychologický vedný odbor skúma všetky tie psychické javy, ktoré vznikajú v rôznych právom regulovaných situáciách, ako napríklad psychologické posudzovanie vierohodnosti či psychologické profilovanie páchateľa. Svojím poznatkovým arzenálom významne prispieva k poznávaniu rôznych psychologických javov vyskytujúcich sa v procese policajného vyšetrovania. Na jednej strane je objektom vedeckého záujmu investigatívnej psychológie policajný vyšetrovateľ, ktorý musí získať, analyzovať a následne vyhodnotiť relevantnosť dôkazných informácií, pričom musí byť schopný flexibilne a pohotovo narábať s rôznymi vyšetrovacími hypotézami a verziami, ktoré mu pomáhajú smerovať vyšetrovanie k spoľahlivému odhaleniu páchateľa. Na druhej strane je to osoba v procesnom postavení svedka, poškodeného, podozrivého a osoba obvineného, ktorí vyšetrovateľovi v priebehu procesného výsluchu poskytujú informácie o tých skutkových okolnostiach, ktoré môžu mať rozhodujúci význam pre posúdenie konkrétneho vyšetrovaného prípadu. Predmetom investigatívnej psychológie je ďalej hĺbkové skúmanie motivácie páchateľa k páchaniu trestnej činnosti. Zahŕňa aktuálne poznatky o konkrétnych psychologických taktikách realizácie kriminalisticko-taktických činností a aplikované poznatky, ktoré vyšetrovateľovi pomáhajú k tomu, aby psychologicky korektne dokázal realizovať výsluch. Nemenej významným je prínos investigatívnej psychológie v súvislosti so psychologickými aspektmi operatívnej a pátracej činnosti. Imanentnou súčasťou investigatívnej psychológie sú aj poznatky psychológie svedeckej výpovede či skúmanie využitia metódy kognitívneho interview v praxi vyšetrovania. Ďalej je predmetom záujmu investigatívnej psychológie aj problematika extrémizmu a problematika šírenia propagandy. Publikácia predstavuje komplexnú interdisciplinárnu odbornú rukoväť, určenú najmä odborníkom z policajno-bezpečnostnej praxe, psychológom, sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, kriminalistom, advokátom, ale aj bezpečnostným analytikom, investigatívnym žurnalistom a expertom na politický extrémizmus, pre ktorých sú psychologické poznatky významným praktickým nástrojom pre vytvorenie relevantných vyšetrovacích, znaleckých, resp. bezpečnostno-analytických záverov. (súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie)


Vechny informace o produktu Kniha Investigatívna psychológia Ondrej Kubík porovnání cen z internetových . Nalezené produkty odpovídají dotazu Investigatívna psychológia . Investigatívna psychológia ako aplikovaný psychologický vedný odbor skúma vetky tie psychické javy ktoré vznikajú v rôznych právom regulovaných situáciách ako napríklad psychologické posudzovanie vierohodnosti i psychologické profilovanie páchatea. Žena v okně Gary Oldmanová. Třída 12 fyzika ncert kniha pdf ke stažení v hindštině. Spája problémy pri získavaní výskumných informácií navrhovaní záverov o týchto informáciách a spôsoboch akými je moné podporova policajné rozhodovanie.


psychológ psychologické psychologických psychológie psychology rokov schopný skutonosti Sledovate snaí Sociálna psychológia správan. Investigatívna. Investigatívna psychológia skúma aj osobnos informátora ktorý je významným osobným zdrojom na získavanie operatívnych informácií ktoré môu ma veký význam pre odhaovanie príprav na trestnú innos. Frank Herbert White mor. v anglickej jazykovej oblasti je preferovaný výraz kriminálna investigatívna analýza. Název knihy Investigatívna psychológia. Investigatívna psychológia zaha aj aktuálne poznatky o konkrétnych psychologických taktikách realizácie kriminalistickotaktických inností s poukazom na vekové rodové a iné pecifiká podozrivých obvinených svedkov a pokodených osôb. Psychologické profilovanie investigatívna psychológia kriminálne vyetrovanie profil páchatea Psychological profiling . Jazyk slovenský. Druhé doplnené a prepracované vydanie interdisciplinárnej odbornej monografie s názvom Investigatívna psychológia funkne prepája v teoretickej a praktickej rovine poznatky investigatívnej vyetrovacej psychológie a trestného práva hmotného a trestného práva procesného ako aj kriminalistiky a policajných vied. Kniha Investigatívna psychológia 20 000 odborných a právnických kníh zákony kúpite v pecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk. Akert s 15 zavou za 42.90 v overenom obchode. International Journal of Science vzdělávání volání pro papíry. Odporúame Pripravujeme Novinky Antikvariát Inde nekúpite 000 0 ks tovaru . Sociálna psychológia je vedná disciplína ktorá skúma sociálno psychologické javy t.j. Koupit Koupit eknihu.

Plakat milovaný filmový film.


Knihy online cz Investigatívna psychológia PDF. Audio knihy zdarma Ondrej Kubík.