Bacese Vortaraguf

Přehled topografické anatomiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaroslav KosPůvodní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav Kos, Jiří Heřt a Jaroslava Hladíková v roce 1964. Tato publikace byla významná především tím, že představovala první českou poválečnou učebnici topografické anatomie podle Weignera. První vydání mělo mezi studenty i lékaři obrovský úspěch, protože topografie celého těla byla popsána stručně a srozumitelně. Všechna další vydání tohoto textu byla díky velké popularitě a oblibě vždy rychle rozebrána, stejně jako jeho poslední vydání před dvaceti lety. Autoři se proto domnívají, že tato publikace je pro topografickou anatomii stále platným a užitečným přínosem, a rozhodli se proto pro revizi a opětovné aktualizované vydání původního textu. Toto nové „oživené“ vydání obsahuje aktualizaci anglické i latinské terminologie (Terminologia Anatomica, Thieme, Stuttgart, New York, 1998), digitálně zpracované grafy a obrázky a menší úpravy v původním textu.


Pehled topografické anatomie. Tato publikace byla významná pedevím tím e pedstavovala první eskou poválenou uebnici topografické anatomie podle Weignera. Podobné jednotky. Najpredávanejie. Ivy tech místnost a náklady na palubu. Pehled topografické anatomie Jaroslav Kos a kolektiv.


Přehled Topografické Anatomie

Články magazínu biologie. Chirurg bez anatomie je roven krtkovi.. Christian Book Store poblíž Downey ca. Z tiskové knihy. Cílem pedkládané prezentace je poskytnout studentm druhých roník veobecného lékaství i zubního lékaství pehled topografické anatomie který by jim ml pomoci zejména pi opakování nastudované látky. 0.0 z 5 hvzdiek 0 hodnocení tená Kniha mkká vazba Produkt je vyprodaný. do topografické anatomie nebyl vybaven obrázky aje dávno rozebrán. Otevete novou bránu k poznání katalog i portál ezdroj odte na jednom míst staí si jen vybrat. Vechna dalí vydání tohoto textu byla díky velké popularit a oblib vdy rychle rozebrána stejn jako jeho poslední vydání ped dvaceti lety. Titul je vyprodaný. Dalí formáty BibTeX LaTeX RIS .

Název jména.


Elektronické knihy ve formátu PDF Přehled topografické anatomie PDF. Jak stahovat e-knihy Jaroslav Kos.