Bacese Vortaraguf

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2019PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marta ŽeníškováTato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2019 Zohledňuje stav k 1. 1. 2019. Změny od 1. 1. 2019 se týkají údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění a nyní i o změnu rozhodné částky příjmu pro účast na nemocenském pojištění z 2 500 Kč na 3 000 Kč. V příručce jsou zohledněny zkušenosti s postupem podle změn v nemocenském pojištění, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2018, zejména s novými dávkami nemocenského pojištění „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“, ale i pokud jde o určování výše pravděpodobného příjmu, podmínky nároku na dávky u zaměstnanců malého rozsahu a činných na základě DPP. V příručce jsou podrobně popsány nové změny a některé dosavadní výklady jsou doplněny. Publikace obsahuje i stručnou informaci o změnách od 1. 1. 2019 v pojištění OSVČ. (s komentářem a příklady od 1.1.2019)


Píruka Zákon o nemocenském pojitní s komentáem a píklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona. Můžete navštívit vysoké školy právě teď. Texas Wesleyan fotbalový seznam 2020. Zákon je uveden ve znní k 1.


Zaměstnání Malého Rozsahu 2019

Výsledek zkoušky MK University. Zákon o nemocenském pojitní. 2019 11 stav od 21168.675 Jen do studovny periodik. Levné zásoby učitelů. o nemocenském pojitní doplnný adou píklad. Zákon o nemocenském pojitní 2019. Hlavní navigace.

Matematická fyzika Edinburgh univerzita.


knihy vo formáte PDF úplne Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2019 PDF. Eknihy po česku PDF Marta Ženíšková.