Bacese Vortaraguf

Pediatria I. a II. diel, 3. vydaniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tretie vydanie Pediatrie sa zrodilo za veľmi zložitých a smutných okolností. Pred dokončením diela nás po dlhej chorobe opustil hlavný zostaviteľ prvých dvoch vydaní prof. Šašinka a nečakane, náhle aj prof. Kovács, pediatri s najväčšími teoretickými i klinickými vedomosťami, nenahraditeľní autori mnohých odborných textov, kníh a učebníc, vynikajúci prednášatelia a učitelia. Dokončenie tretieho vydania Pediatrie je v tejto chvíli najväčším prejavom úcty všetkých spoluautorov, ako aj hlavných zostavovateľov jednotlivých kapitol zosnulým profesorom a súčasne naplnením ich odkazu nezištného šírenia poznatkov. Pediatriu sme doplnili o aktuálne poznatky a rozšírili u nové kapitoly - Sociálna pediatria, Infekčné choroby a Detská psychiatria. Významným pri tvorbe diela je účasť mladých autorov, čo dáva veľkú nádej, že aj nastupujúca generácia pediatrov bude pokračovať a ďalej rozvíjať odbornú publikačnú činnosť, ktorá je jednou z hlavných podmienok dobrej pediatrickej praxe. Autori ďakujú vydavateľstvu Herba, bez ktorého podpory a spolupráce by sme nemohli 3. vydanie Pediatrie vydať, predovšetkým riaditeľovi vydavateľstva Mgr. Milanovi Lehkému, a grafikovi Mgr. Olexymu. V knihe nájdete fotografie viacerých významných pediatrov, mnohí z nich boli zakladateľmi detských oddelení a kliník, jednotlivých pediatrických špecializácií a jedinečnými príkladmi, ako vykonávať pediatrickú prax. Pevne veríme, že v nasledujúcom 4. vydaní Pediatrie budeme môcť doplniť túto galériu o ďalších, pretože si zaslúžia našu úctu a spomienku. Želáme všetkým čitateľom, aby toto komplexné dielo naďalej zostalo účinnou a vyhľadávanou pomôckou pri štúdiu medicíny, pri príprave na atestáciu z odboru pediatria, ale hlavne v samotnej pediatrickej praxi tak, aby prispelo k zlepšeniu starostlivosti o zdravie v spoločnosti najcennejšieho - detí.


Sociálna poisova zale IIa. ainka a neakane náhle aj. Jozef Klimko DrSc. Literatúra k predmetu MA 1 Bartsch H. Distanční vzdělávání pro Afriku.


Pediatria I

1918 vydanie z r. nezmenené vydanie 2013 alie súasné jazykovedné slovníky Slovník súasného slovenského jazyka I. Pediatria 123 56.ro.. aktívne AD testy. Sarah J Maas Books Crescent City. Rýchle odoslanie skvelé ceny. Král jizvek Přečtěte si online zdarma PDF. daové podvody a daové úniky nekonferenný zborník vedeckých prác Tax law vs tax frauds and tax evasion. Bratislava UK 2005. Nejlepší mistři kurzy v USA. Tretie vydanie knihy Pediatria v 2 zväzkoch vylo v Diekovej edícii. ainka a neakane náhle aj prof.

Logistické práce z domova.


Knihy online pro studenty Pediatria I. a II. diel, 3. vydanie PDF. Eknihy na stiahnutie .