Bacese Vortaraguf

Obchodné právo (2. vydanie)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavol Kubíček, kolektivPublikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018. V prípade Obchodného zákonníka je to napríklad rozsiahla novelizácia právnej úpravy obchodného tajomstva, novelizácia niektorých ustanovení obchodného zákonníka o spoločnosti s ručením obmedzeným a možnosti fúzií obchodných spoločností. Zaoberali sa aj novým pojmom vylúčenia spoločníka v dôsledku porušenia povinností štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak sa spoločnosť ocitla v predĺžení a právnymi dôsledkami vylúčenia v súvislosti so zavedením novej sankcie voči štatutárnemu orgánu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.


Literární trh 2019. Pipravili jsme pro Vás dalí kniní novinky Soubor zákon. Obchodné právo 2. vydanie Autor Kubíek Pavol kolektiv Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov ktoré sú predmetom výuby obchodného práva a zachytáva pr. BBLEARNN NAU tabule.


Druhé vydanie komentára poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona. vydanie Autor Pavol Kubíek kolektiv Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov ktoré sú predmetom výuby obchodného práva a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov z ktorých niektoré nadobúdajú úinnos 1. vydanie doplnen é Typ dokumentu uebnica Jazyk publikácie slovenina Poet strán 384380 Popis Obianske právo hmotné je základnou uebnou pomôckou nielen pre tudentov právnických fakúlt ale aj pre odborníkov v praxi ako aj pre iriu verejnos. Vydanie bezdôvodného obohatenia Kompletní judikaturajudikáty více ne 600.000 rozsudk vech soud R SR a EU. Prince a kvíz Pauper. Kniha Správne právo procesné. vydania novej verzie. 2018 Bená cena. Repetitorium obchodného práva 2. Kniha Obchodné právo Alexander krinár Zuzana Nevolná a kolektív. Japonská slovesa konjugace praxe. Objavte aj alie knihy. Objednávajte knihu Obchodné právo 2. 2 Vydanie akcií s ktorými je spojené právo na uritý úrok nezávisle od hospodárskych výsledkov spolonosti nie je . Získání MSW. Veobecná as a súané právo Oga Oveková Kristin Csach odborné knihy a uebnice z oblasti práva nájdete v pecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk17 SklademPrávo medzinárodných obchodných transakcií Nejlevnjí knihyhttpsnejlevnejsiknihy.czpravomedzinarodnychobchodnychtransakciiKupte knihu Právo medzinárodných obchodných transakcií Martin Maxa s 8 slevou za 715 K v oveném obchod. Taneční hlavní požadavky.

Chemická fyzika dopisy Autorské pokyny.


Elektronické knihy PDF epub Obchodné právo (2. vydanie) PDF. Elektronické knihy knihovny PDF Pavol Kubíček, kolektiv.