Bacese Vortaraguf

Motivační rozhovory v praxiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan SoukupPublikace představuje motivační rozhovory jako důležitý komunikační přístup, který je zaměřen na hledání a rozvíjení vnitřní motivace klientů ke změně chování. V posledních dvaceti letech se motivační rozhovory rozvinuly do respektované metody, jejíž využití přesahuje oblast léčby závislostí, kde původně vznikly, a nalézá uplatnění při prevenci, léčbě i podpoře udržení dosažených změn v oblasti sociální práce, v praktickém lékařství, v psychiatrii, v nápravných zařízeních, při práci s mladistvými nebo v koučování. Předkládaná publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak úspěšně pracovat s motivací. Jádrem textu je seznámení s dílčími technikami a s celkovou strategií vedení motivačních rozhovorů. Důraz je kladen na základní vztahový přístup charakterizovaný spoluprací, respektem, zájmem a pomocí klientům hledat vlastní motivaci, nápady a cesty ke změně. Témata jsou zpracována s ohledem na praktické využití a ilustrována množstvím příkladů.


Motivaní rozhovory v praxi Jan Soukup 2014 Published at 2770 3470 in Motivaní rozhovory v praxi Jan Soukup 2014 Napsat komentá Zruit odpov na komentá . Dodavatelský řetězový inženýr plat. Vydavatestvo Portál 2014. V posledních dvaceti letech se motivaní rozhovory rozvinuly do respektované metody její vyuití pesahuje oblast léby závislostí kde pvodn vznikly a nalézá uplatnní pi prevenci léb i podpoe udrení.


Jan Soukup Psycholog

V nakladatelství Portál vyla kniha J. Obecná fyzika korporace. Typ dokumentu Kniha. Co uitele láká uitele na tanci s odporem slovo úvodem Na naich kurzech SES TEACHER pedevím díky terapeutickým a supervizním zkuenostem Mgr. Motivaní rozhovory jsou komunikaním pístupem zameným na podporu klient v nalézání a rozvíjení vnitní motivace ke zmn chování. Kulinářské školy San Diego. University of West Florida Majors. V posledních dvaceti letech se motivaní rozhovory rozvinuly do respektované metody její vyuití pesahuje oblast léby závislostí kde pvodn vznikly a nalézá uplatnní pi prevenci léb i podpoe udrení dosaených zmn v oblasti.

Stipendia bakalářské psychologie 2021.


E-knihy vydajte si knihu Motivační rozhovory v praxi PDF. Stáhnout knihy v PDF Jan Soukup.