Bacese Vortaraguf

Autorské právo v architektuřePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavla SýkorováPublikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře. Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Velkým tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční.


AA Big Book Sledevilments. Publikace poskytuje tenái komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektue a to i v mezinárodním kontextu. Se zamením na bytové spoluvlastnictví sloila v roce 2015 rigorózní zkouku na Právnické fakult Univerzity Karlovy v Praze. Kadý den pináí informace o vem dleitém co se v oblasti domácí a svtové architektury odehrává.


Autorské Právo V Architektuře

Nová kniha Pavly Sýkorové Autorské právo v architektue prezentuje eskému právnickému publiku výsledek její dlouholeté práce.Jejím piinním se napluje vítané obohacení tuzemské právní literatury o témata dosud pln neuchopená.V recentní literatue meme nalézt nkolik titul které se zabývají právními prostedky ochrany architektonických dl. Láska v době Cholera Sledujte online zdarma. Na toto téma doposud nebyla nejen v eské republice ale i v zahranii. OBSAH PEDNÁKY architektonické dílo a jeho pojmové znaky autorství práva autora architektonického díla a jejich trvání hranice mezi inspirací uitím ásti díla a poruením autorských práv. Cochces.cz Vám porovná ceny. Nová kniha Pavly Sýkorové Autorské právo v architektue prezentuje eskému právnickému publiku výsledek její dlouholeté práce. Hlavní strana. AP CURICULUM GUIDE. Novela autorského práva zavádí do autorského zákona novou definici tzv. Molekulární buněčná biologie UCF Quizlet. Vechny informace o produktu Kniha Autorské právo v architektue porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Autorské právo v architektue. New York City Katedra vzdělávání English Language studentů. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníkAutorské právo v architektue Pavla Sýkorová Detail knihyhttpscbdb.czkniha231694autorskepravovarchitektureAutorské právo v architektue. Berlínský soud tak poloil svým rozsudkem velkou váhu na autorské právo a ochranu stavebního díla proti znetvoení. Publikace poskytuje tenái komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektue a to i v. Sýkorová Pavla.

Šílenství mocného úvodu.


E-knihy vydajte si knihu Autorské právo v architektuře PDF. Kde stahujete e-knihy? Pavla Sýkorová.